Miss Marys retningslinjer for personvern | Miss Mary of Sweden
Hopp til hovedinnhold
Din handlekurv er tom
Refunded Returns

Miss Marys retningslinjer for personvern

Hos Miss Mary beskytter vi personvernet ditt og streber alltid etter databeskyttelse på høyt nivå. Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. De beskriver også dine rettigheter og vårt ansvar.

Det er viktig at du leser og forstår våre retningslinjer for personvern og at du er trygg på vår behandling av personopplysningene dine. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål. 

Hva er personopplysninger og hva er behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en bestemt fysisk person.  Bilder og lydopptak som behandles, kan være personopplysninger selv om det ikke nevnes navn. Krypterte opplysninger og ulike typer elektroniske identiteter (f.eks. IP-nummer) er personopplysninger dersom de kan knyttes til fysiske personer.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Alle handlinger som gjøres med personopplysninger, utgjør en behandling, uavhengig av om den utføres automatisk eller ikke. Eksempler på vanlig behandling er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding, overføring og sletting.

Hvem er ansvarlige for personopplysningene vi samler inn?

Miss Mary of Sweden OÜ, org.nr. 10194063, med adresse Mahtra 30C, Tallinn city, Harju county, Estland, er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg som kunde og hvorfor?

For å kunne håndtere bestilling/kjøp.

 • Innsamlede personopplysninger
  • Navn. Personnummer.
  • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
  • Kjøpsinformasjon (f.eks. hvilken vare som er bestilt eller om varen skal leveres til en annen adresse).
  • Brukerinformasjon for Mine sider (bare for kunder som har registrert en kundeprofil).

 

 • Behandling som utføres
  • Levering (inkludert underretting og kontakt vedrørende leveransen).
  • Identifisering og alderskontroll.
  • Håndtering av betaling (inkludert analyse av mulige betalingsløsninger, som kan innebære kontroll av betalingshistorikken fra våre leverandører av betalingsløsninger). OBS: Miss Mary tar ikke imot eller lagrer kredittopplysninger om våre kunder. Det er vår leverandør av betalingsløsninger som gjennomfører en kredittvurdering og avgjør om et kjøp kan gjennomføres med det valgte betalingsalternativet.
  • Adressekontroll mot SPAR.
  • Håndtering av reklamasjons- og garantisaker.

 

 • Juridisk grunn:
  • Oppfylle kjøpsavtalen. <a href="https://www.missmary.no/generelle-kjøpsbetingelser">https://www.missmary.no/generelle-kjøpsbetingelser</a> Denne innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Dersom opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser og må derfor nekte deg kjøpet.

 

 • Lagringsperiode:
  • Helt til kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og ytterligere 36 måneder etter dette for å håndtere eventuelle reklamasjons- og garantisaker.
  •  

For å oppfylle selskapets juridiske forpliktelser

 • Innsamlede personopplysninger
  • Navn.
  • Personnummer.
  • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
  • Betalingshistorikk.
  • Betalingsinformasjon.
  • Din korrespondanse.
  • Opplysninger om kjøpstidspunkt, innkjøpssted, eventuelle feil/klager.
  • Brukerinformasjon for Mine sider (bare for kunder som har registrert en kundeprofil).

 

 • Behandling som utføres
  • Nødvendig håndtering for å oppfylle selskapets rettslige forpliktelser i henhold til loven, dommer eller beslutninger fra myndighetene (f.eks. bokføringsloven, hvitvaskingsloven eller regler om produktansvar og produktsikkerhet som kan kreve å legge frem kommunikasjon og informasjon for offentligheten og kunder om produktvarsler og tilbakekalling av produkter ved for eksempel defekter eller helsemessig risiko).

 

 • Juridisk grunn
  • Rettslig forpliktelse. Denne innsamlingen av personopplysningene dine kreves ifølge loven. Dersom opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle våre rettslige forpliktelser og må derfor nekte deg kjøpet.

 

 • Lagringsperiode:
  • Helt til kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og i henhold til lovkrav, f.eks. bokføringsloven i 7 år.

For å håndtere saker for kundeservice

 • Innsamlede personopplysninger
  • Personnummer.
  • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
  • Din korrespondanse.
  • Opplysninger om kjøpstidspunkt, kjøpssted, eventuelle feil/klager.
  • Teknisk informasjon om ditt utstyr.
  • Brukerinformasjon for Mine sider (bare for kunder som har registrert en kundeprofil).

 

 • Behandling som utføres
  • Kommunikasjon og svar på eventuelle spørsmål til kundeservice (via telefon eller digitale kanaler, inkludert sosiale medier).
  • Identifisering.
  • Utredning av eventuelle klager og supportsaker (inkludert teknisk støtte).

 

 • Juridisk grunn
  • Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilgodese vår og din berettigede interesse av å håndtere saker hos kundeservice.

 

 • Lagringsperiode:
  • Helt til saken hos kundeservice er avsluttet og ytterligere 36 måneder etter dette for å kunne håndtere eventuelle oppfølgingsspørsmål samt reklamasjons- og garantisaker.

 

For å kunne gjennomføre og håndtere deltakelse i konkurranser og/eller arrangementer.

 • Innsamlede personopplysninger
  • Navn.
  • Personnummer eller alder.
  • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
  • Opplysninger i konkurransebidrag.
  • Opplysninger oppgitt i vurderinger av arrangement

 

 • Behandling som utføres
  • Kommunikasjon før og etter deltakelse i en konkurranse eller et arrangement (f.eks. bekreftelse på registrering, spørsmål eller vurderinger).
  • Identifisering og kontroll av alder.
  • Valg av vinnere og formidling av eventuelle gevinster.

 

 • Juridisk grunn
  • Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilgodese vår og din berettigede interesse av å håndtere din deltakelse i konkurranser og/eller arrangementer.

 

 • Lagringsperiode:
  • Når konkurransen eller arrangementer (inkludert ev. vurdering) pågår.

For å kunne vurdere, utvikle og forbedre tjenester, produkter og systemer for kundene våre.

 • Innsamlede personopplysninger
  • Alder.
  • Kjønn.
  • Bosted.
  • Korrespondanse og tilbakemeldinger om våre tjenester og produkter.
  • Kjøps- og brukergenerert informasjon (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
  • Teknisk informasjon om enheter som brukes og disses innstillinger (f.eks. språkinnstillinger, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem,

skjermoppløsning og plattform.

 • Informasjon om hvordan du er integrert med oss, dvs. hvordan du har brukt tjenesten, innloggingsmetode, hvor og hvor lenge forskjellige sider ble besøkt, svartider, nedlastingsfeil, når du får tilgang til og forlater tjenesten osv.

 

 • Behandling som utføres
  • Tilpassing av tjenester for å bli mer brukervennlige (f.eks. endre brukergrensesnitt for å forenkle informasjonsflyten eller for å forbedre funksjoner som ofte brukes av kunder i våre digitale kanaler).
  • Utarbeidelse av dokumentasjon for å forbedre vare- og logistikkflyten (f.eks. gjennom å prognostisere innkjøp, lager og leveranser).
  • Utarbeidelse av dokumentasjon for å utvikle og forbedre utvalget vårt.
  • Utarbeidelse av dokumentasjon for å utvikle og forbedre vår ressurseffektivitet fra et miljø- og bærekraftperspektiv (f.eks. ved å effektivisere innkjøp og planlegging av leveranser).
  • Utarbeidelse av dokumentasjon for å kunne planlegge varelager, retursenter og eventuelle butikketableringer.
  • Gi våre kunder muligheten til å påvirke utvalget.
  • Utarbeidelse av dokumentasjon for å forbedre IT-systemer for å generelt øke sikkerheten til selskapet og våre besøkende/kunder.
  • Analyser av opplysningene vi samler inn til formålet. Basert på opplysningene vi samler inn (f.eks. kjøpshistorikk, alder og kjønn), sorteres du inn i en kundegruppe (f.eks. kundesegment), hvor det deretter gjøres analyser på aggregert nivå med hjelp av ikke-identifiserbar informasjon, uten tilknytning til deg som person. Resultatene fra analysen danner grunnlag for hvilke produkter som kjøpes inn og hvordan vi utvikler nettbutikken.

 

 • Juridisk grunn
  • Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår og våre kunders berettigede interesse for å vurdere, utvikle og forbedre tjenester, produkter og systemer.

 

 • Lagringsperiode:
  • Fra det samles inn og ytterligere 36 måneder etter dette

 

 

 

For å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og utrede brudd mot selskapet.

 • Innsamlede personopplysninger
  • Personnummer.
  • Kjøps- og brukergenerert informasjon (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
  • Teknisk informasjon om enheter som brukes og disses innstillinger (f.eks. språkinnstillinger, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform).
  • Opplysninger om hvordan våre digitale tjenester brukes.

 

 • Behandling som utføres
  • Forebygging og utredning av ev. bedrageri eller andre lovbrudd.
  • Forebygging av søppelpostutsending, phishing, trakasseri, forsøk på ulovlig innlogging på brukerkontoen eller andre handlinger som er forbudt ifølge loven eller våre kjøps-, medlems eller tjenestevilkår.
  • Beskyttelse og forbedring av IT-miljøet mot angrep og inntrenging.

 

 • Juridisk grunn
  • Overholde juridiske forpliktelser (dersom slike foreligger), alternativt berettiget interesse. Dersom det ikke foreligger juridiske forpliktelser, er behandlingen nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse av å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og utrede lovbrudd mot selskapet.

 

 • Lagringsperiode:
  • Fra det samles inn og ytterligere 24 måneder etter dette.

 

For å administrere din kundeprofil, for å lage Mine sider og for å levere en personlig tilpasset opplevelse av våre tjenester.

 

 • Innsamlede personopplysninger
  • Navn.
  • Personnummer.
  • Alder
  • Kjønn
  • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
  • Kjøpshistorikk.
  • Betalingshistorikk.
  • Betalingsinformasjon.
  • Brukernavn og passord.
  • Innstillinger om din profil og dine personlige valg.
  • Kjøps- og brukergenerert informasjon (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
  • Angitte kundevalg om kommunikasjonskanaler
  • Adresseopplysninger via SPAR, PostNord, Bring.
  • Korrespondanse og tilbakemeldinger om våre tjenester og produkter.
  • Teknisk informasjon om enheter som brukes og disses innstillinger (f.eks. språkinnstillinger, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem,

skjermoppløsning og plattform.

 • Informasjon om hvordan du er integrert med oss, dvs. hvordan du har brukt tjenesten, innloggingsmetode, hvor og hvor lenge forskjellige sider ble besøkt, svartider, nedlastingsfeil, når du får tilgang til og forlater tjenesten osv.

 

 • Behandling som utføres
  • Oppretting av innloggingsfunksjon.
  • Beskyttelse av din identitet og alder.
  • Vedlikehold av riktige og oppdaterte opplysninger.
  • Mulighet til å følge kjøp og betalingshistorikk.
  • Håndtering av kundevalg (f.eks. profil og innstillinger).
  • Beskyttelse og forbedring av IT-miljøet mot angrep og inntrenging.
  • Oppretting av et personlig tilpasset innhold, f.eks. gjennom relevante produktanbefalinger og andre lignende handlinger som innebærer en forenkling for deg.
  • Forenkling av din bruk av våre tjenester (f.eks. gjennom at favoritter lagres for å forenkle fremtidige kjøp eller minne deg på glemte/forlatte digitale handlekurver).
  • Personlig kommunikasjon basert på din atferd.
  • Analyser av opplysningene vi samler inn til formålet. Vi gjør en analyse på individnivå basert på opplysningene vi samler inn (f.eks. kjøps- og klikkhistorikk). Resultatene fra analysen danner grunnlag for vår kommunikasjon med deg og hvilke tilbud og hvilken informasjon du får.

 

 • Juridisk grunn
  • Oppfyllelse av brukeravtalen for Mine sider. Innsamling og behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal oppfylle våre forpliktelser iht. brukeravtalen. Dersom du ikke oppgir opplysningene, kan vi ikke oppfylle forpliktelsene våre, og må derfor nekte deg kjøpet.

 

 • Lagringsperiode:
  • Helt til Mine sider avsluttes. Dette kan skje når som helst på din forespørsel, eller automatisk ved inaktivitet over 48 måneder.

Fra hvilke kilder henter vi dine personopplysninger?

I tillegg til opplysningene du selv gir oss, eller som vi samler inn fra deg ut fra dine kjøp og hvordan du bruker tjenestene våre, kan vi også komme til å samle inn personopplysninger fra andre (f.eks. en tredjepart). Opplysningene vi samler inn fra en tredjepart, er adresseinformasjon fra offentlige registre for å være sikker på at vi har riktige adresseopplysninger.

Hvem kan vi komme til å dele dine personopplysninger med?

Databehandler.

Der det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester, deler vi personopplysninger med selskap som behandler personopplysninger for oss. En databehandler er et selskap som behandler informasjonen på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner. Vi har databehandlere som hjelper oss med:

 1. Transport (logistikkselskap og speditører).
 2. Betalingsløsninger (kortinnløsende foretak, banker og andre betalingstjenesteleverandører).
 3. Markedsføring (trykk og distribusjon, sosiale medier, mediebyråer og reklamebyråer).
 4. IT-tjenester (selskap som håndterer nødvendig drift, teknisk støtte og vedlikehold av IT-løsninger).

Når personopplysninger deles med en databehandler, skjer dette kun til de formål som opplysningene er samlet inn for (f.eks. for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen eller brukeravtalen for Mine sider. Vi kontrollerer alle databehandlere for å være sikre på at de kan garantere sikkerheten og fortroligheten for personopplysningene. Vi har skriftlige avtaler med alle databehandlere der de garanterer for sikkerheten av personopplysningene som behandles og påtar seg å følge våre sikkerhetskrav samt begrensninger og krav med hensyn til internasjonal overføring av personopplysninger.

Selskap som er selvstendige personopplysningsansvarlige.

Vi deler personopplysninger med noen selskap som er selvstendige personopplysningsansvarlige. At et selskap er selvstendig personopplysningsansvarlig, betyr at det ikke er vi som bestemmer hvordan informasjonen som leveres til selskapet skal behandles. Selvstendige personopplysningsansvarlige som vi deler personopplysninger med er:

 1. Skattemyndigheter (politi, skatteetaten eller andre myndigheter) dersom vi har plikt til det i henhold til loven eller ved mistanke om lovbrudd.
 2. Selskap som håndterer allmenn varetransport (logistikkselskap og speditører).
 3. Selskap som tilbyr betalingsløsninger (kortinnløsende selskap, banker og andre betalingstjenesteleverandører).

Når personopplysningene deles med et selskap som er selvstendig personopplysningsansvarlig gjelder selskapets retningslinjer om personvern og behandling av personopplysninger.

Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Vi tilstreber alltid at personopplysninger skal behandles innenfor EU/EØS og at alle våre IT-systemer skal finnes innenfor EU/EØS. Ved systemmessig støtte og vedlikehold kan vi bli nødt til å overføre informasjon til et land utenfor EU/EØS, f.eks. om vi deler personopplysninger med en databehandler som, enten selv eller gjennom en underleverandør, er etablert eller lagrer informasjon i et land utenfor EU/EØS. Databehandleren skal i disse tilfellene bare få tilgang til den informasjonen som er relevant for formålet.

Uansett hvilket land personopplysningene behandles i, iverksetter vi alle rimelige, juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre att beskyttelsesnivået er det samme som innenfor EU/EØS.

I de tilfellene der personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, garanteres sikkerhetsnivået enten gjennom et vedtak fra EU-kommisjonen om at det gjeldende landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller gjennom bruk av f.eks. egnede beskyttelsestiltak. Eksempler på egnede beskyttelsestiltak er godkjent oppføringskode i mottakerlandet, EUs standardavtaleklausuler, bindende selskapsinterne regler eller Privacy Shield. Dersom du vil ha en kopi av de beskyttelsestiltakene som er iverksatt eller informasjon om hvor de er gjort tilgjengelige, kan du kontakte oss.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for de respektive formålene. Se mer om de spesifikke lagringsperiodene under respektive formål.

Hvilke rettigheter har du som registrert?

Rett til tilgang (f.eks. registerutdrag).

Vi er åpne og transparente i forbindelse med hvordan vi behandler personopplysninger, og hvis du vil ha en dypere innsikt i hvilke personopplysninger vi behandler om akkurat deg, kan du be om å få tilgang til opplysningene (informasjon gis i form av et registerutdrag med angitt formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere, lagringsperioder, informasjon om hvor informasjonen kommer fra og forekomsten av automatiske beslutninger).

Husk at vi, dersom vi mottar en forespørsel om tilgang, kan komme til å be om flere opplysninger for å sikre effektiv håndtering av din forespørsel og at informasjonen leveres til riktig person.

Rett til rettelser.

Du kan be om at personopplysninger rettes dersom opplysningene er feil. Innenfor rammene til det angitte formålet har du også rett til å utfylle eventuelt ufullstendige personopplysninger.

Husk at du som har tilgang til Mine sider hos Miss Mary, kan endre visse opplysninger via Mine sider.

Rett til sletting.

Du kan be om sletting av personopplysninger vi behandler om deg dersom:

 1. opplysningene ikke lenger er nødvendige til det formål de er samlet inn for. Du har innvendinger mot en interesseavveining vi har foretatt basert på berettiget interesse, og din årsak for innvendingen veier tyngre enn vår berettigede interesse.
 2. du innvender mot behandling for direkte markedsføringsformål.
 3. personopplysningene behandles ulovlig.
 4. personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse vi omfattes av.

Husk at vi kan ha rett til å nekte din forespørsel dersom det finnes juridiske forpliktelser som hindrer oss fra å slette visse personopplysninger umiddelbart. Disse forpliktelsene kommer fra bokførings- og skatteloven, bank- og hvitvaskingsloven, men også fra forbrukerkjøpsloven. Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastslå, påberope eller forsvare juridiske krav. Dersom vi er forhindret i å imøtekomme en forespørsel om sletting, vil vi i stedet blokkere personopplysningene fra å kunne brukes til andre formål enn det formålet som hindrer den forespurte slettingen.

Rett til begrensning.

Du har rett til å be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Dersom du bestrider at personopplysningene vi behandler er riktige, kan du be om en begrenset behandling i løpet av den tiden vi trenger for å kontrollere om personopplysningene er riktige. Dersom vi ikke lenger har behov for personopplysningene for de fastslåtte formålene, men derimot trenger dem for å fastslå, påberope eller forsvare juridiske krav, kan du be om begrenset behandling av opplysningene hos oss. Det betyr at du kan be oss om å slette opplysningene dine.

Dersom du har innvendt mot en interesseavveining av berettiget interesse som vi har gjort som lovlig grunn for et formål, kan du be om begrenset behandling i løpet av den tiden vi trenger for å kontrollere om vår berettigede interesse veier tyngre en din interesse av å få slettet opplysningene.

Dersom behandlingen er begrenset ifølge noen av situasjonene ovenfor, får vi bare, i tillegg til selve lagringen, behandle opplysningene for å fastslå, påberope eller forsvare juridiske krav, for å beskytte andres rettigheter eller hvis du har gitt samtykke.

Rett til å innvende mot visse typer behandling.

Du har alltid rett til å slippe direkte markedsføring og å innvende mot all behandling av personopplysninger som bygger på en interesseavveining.

Berettiget interesse: Dersom vi bruker en interesseavveining som juridisk grunn for et formål, har du mulighet for å innvende mot behandlingen. For å fortsette å behandle dine personopplysninger etter en slik innvending må vi kunne vise en tvingende berettiget grunn for den aktuelle behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter. I andre tilfeller får vi bare behandle opplysningene for å fastslå, utøve eller forsvare juridiske krav.

Direkte markedsføring (inkludert analyser som utføres for direkte markedsføringsformål):

Du har mulighet for å innvende mot at personopplysninger behandles for direkte markedsføring. Innvendingen omfatter også analysene av personopplysninger (f.eks. profilering) som utføres for direkte markedsføring. Med direkte markedsføring menes alle typer oppsøkende markedsføringshandlinger (f.eks. via post, e-post og sms). Markedsføringshandlinger der du som kunder aktivt har valgt å bruke en av våre tjenester eller har oppsøkt oss for å få vite mer om våre tjenester, regnes ikke som direkte markedsføring (f.eks. produktanbefalinger eller andre funksjoner og tilbud på Mine sider).

Dersom du har innvendinger mot direkte markedsføring, vil vi stoppe behandlingen av dine personopplysninger for det formålet og stoppe alle andre typer direkte markedsføring.

Husk at du alltid har mulighet til å påvirke hvilke kanaler vi skal bruke for å sende ut personlige tilbud. Du kan for eksempel velge å bare få tilbud fra oss på e-post, men ikke katalog. I slike tilfeller skal du ikke innvende mot behandlingen av personopplysningene, men i stedet begrense våre kommunikasjonskanaler (ved å endre innstillingene på Mine sider eller kontakte kundeservice).

Rett til dataportabilitet.

Dersom vår rett til å behandle personopplysninger baserer seg på ditt samtykke eller å oppfylle en avtale med deg, har du rett til å be om å få opplysningene som omhandler deg og som du har gitt oss, overført til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje automatisk.

Hvordan håndterer vi personnumre?

Vi behandler bare ditt personnummer når det er et tydelig behov for det med hensyn til formålet, nødvendig for sikker identifisering eller hvis det finnes en annen gyldig grunn. Vi begrenser alltid bruken av personnumre i så stor grad som mulig ved å, der det er tilstrekkelig, å i stedet bruke ditt fødselsnummer.

Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker vi dem?

Informasjonskapsler er små tekstfiler bestående av bokstaver og tall som sendes fra vår webserver og lagres i din nettleser eller enhet. Hos Miss Mary bruker vi følgende informasjonskapsler:

 1. Førsteparts informasjonskapsler (utplasseres av vårt nettsted).
 2. Tredjeparts informasjonskapsler (utplasseres av en tredjeparts nettsted, f.eks. Google Analytics som vi bruker til å gjøre analyser).
 3. Øktavhengige informasjonskapsler (en tilfeldig informasjonskapsel som slettes når du lukker nettleseren eller enheten).
 4. Faste informasjonskapsler (informasjonskapsler som ligger igjen på datamaskinen helt til du sletter dem eller de utløper).
 5. Lignende teknologi (teknologi som lagrer informasjon i nettleseren eller på enheten på en måte som ligner informasjonskapsler).

Informasjonskapslene vi bruker forbedrer vanligvis tjenestene vi tilbyr. Noen av tjenestene våre trenger informasjonskapsler for å fungere riktig, mens andre forbedrer tjenesten for deg. Vi bruker informasjonskapsler for overgripende analytisk informasjon om din bruk av tjenestene og for å lagre funksjonelle innstillinger som språk og andre opplysninger. Vi bruker også informasjonskapsler for å gi deg relevant markedsføring. Du kan lese mer om informasjonskapsler spesifikt for Miss Mary på. <a href="https://www.missmary.no/bruk-av-cookies-informasjonskapsler" name="Cookie" title="Cookie">https://www.missmary.no/bruk-av-cookies-informasjonskapsler</a>

Kan du styre bruken av informasjonskapsler selv?

Ja! Nettleseren eller enheten gir deg mulighet til å endre innstillingene for bruk og omfanget av informasjonskapsler. Gå til nettleserens eller enhetens innstillinger for å lære mer om hvordan du justerer innstillingene for informasjonskapsler. Eksempler på ting du kan justere, er blokkering av alle informasjonskapsler, å bare akseptere førsteparts informasjonskapsler eller å slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Ha i tankene at noen av tjenestene våre kanskje ikke fungerer dersom du blokkerer eller sletter informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler generelt på post- og telestyrelsens nettside (svensk): pts.se.

Hvordan beskyttes personopplysninger?

Vi bruker IT-systemer for å beskytte fortroligheten, integriteten og tilgangen til personopplysninger. Vi har iverksatt særskilte sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert behandling (som ulovlig tilgang, tap, forstyrrelser eller skade). Kun de personene som faktisk behøver å behandle dine personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre angitte forpliktelser, har tilgang til dem.

Hvordan kontakter du oss lettest hvis du har spørsmål om databeskyttelse?

Siden vi tar databeskyttelse svært alvorlig, har vi spesielle medarbeidere i kundeservice-avdelingen som håndterer akkurat disse sakene, og du når oss alltid på dataskydd@missmary.se.. Dersom du mener at våre medarbeidere ikke kan hjelpe deg eller at vi håndterer personopplysninger på feil måte, kan du levere en klage til Datatilsynet.

Det kan hende vi endrer våre retningslinjer om personvern. Den siste versjonen av retningslinjene for personvern finnes alltid her på nettsiden. Ved oppdateringer som er avgjørende for vår behandling av personopplysninger (for eksempel endring av angitte handlinger eller kategorier av personopplysninger) eller oppdateringer som ikke er avgjørende for behandlingen, men som kan være avgjørende for deg, får du informasjon på Missmary.se og på e-post (dersom du har angitt din e-post) i god tid før oppdateringene trer i kraft. Når vi gjør informasjon om oppdateringer tilgjengelige, vil vi forklare innholdet av oppdateringene og hvordan de kan påvirke deg.

Retningslinjene for personvern ble sist oppdatert 23. mai 2018.